Enerji Sistemleri Mühendisliği

Türkiye’de ve Dünyada Güneş Enerjisi Potansiyeli

TÜRKİYE VE DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİ POTANSİYELİ

 

Dünya üzerinde gün geçtikçe artan enerji ihtiyaçları insanları yeni ve temiz enerji kaynağı bulmaya itmiştir. Bu yönelim sonucu dünyada yapılan araştırmalar sonucu dünyada sürdürülebilir enerji kaynağı olarak güneş, rüzgar, dalga ve bio kütle enerjisi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi incelediğimizde Türkiye bu konuda büyük bir potansiyele sahiptir. Güneş enerjisini, enerji yüksek mühendisi Haluk Özgün şöyle ifade etmiştir “Güneş sahip olduğu enerjiyi insanoğlunun hizmetine limitsiz fakat koşullu olarak sunmaktadır, bu kaynağı kullanmayı hedefleyen toplumlar gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilecektir.”

Türkiye enerji konusunda dışa bağımlı ülkelerden biridir. Bu alanda güneş enerjisine yapılan yatırımlar Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltacağı aşikârdır. Türkiye elinde bulundurduğu bu gücü etkin bir şekilde kullanmayı hedeflemekte ve devlet olarak güneş enerjisine yaptığı teşviklerle bunu göstermektedir ülkemizde şu anada 564 tane kayıtlı güneş enerji santrali bulunmaktadır güneş potansiyeli haritasına bakıldığında ülkenizde doğu ve güneydoğuda güneş enerji potansiyelinin yüksek ölçülerde olduğu görülmektedir.

Güneş enerjisinin elektrik enerjisinde çevrilirken verimleri %15 ve %17 arasında değişmektedir güneş panelleri üzerinde yapılan ar ge çalışmalarında verimin %40 ‘ çıkacağı hedeflenmektedir.

Önerilen Yazı  Fotovoltaik Sistemlerin Verimliliğin Etkilen Faktörler

Türkiye güneş panellerini kulanım açısından önemli adımlar atmış olsa da ülkemizdeki güneş potansiyeline göre bu alanda yetersiz kaldığımız gözlemlenmektedir. Türkiye güneş panellerini üretmeye geçmez ise santralin üretiminin maliyeti aratacak ve Türkiye’deki finansal akış dışarıya doğru olacağı bilinmektedir. Türkiye bu doğrultuda uygulamış olduğu teşvik politikasıyla 2013 yılında Türkiye’de Ankara Solar, Alfa Solar, Parla solar ve 14 firma daha yerli güneş panelleri üretmeye başlamıştır. Aynı zamanda yabancı firmalar da Türkiye’de güneş paneli üreten firmalar açmıştır.

Türkiye güneş enerji potansiyelini sağlıklı ve stratejik bir yol izlerse Türkiye’nin gelişimine çok büyük katkıda bulunacaktır.

               DÜNYADA GÜNEŞ ENERJİ POTANSİYELİ           

Dünyada gün geçtikçe yeni teknolojik gelişmelerle karşılaşıyor bu teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi enerji sektöründe de kendini göstermekte. Dünya da güneş enerji sektörünün gelişmesinde önde gelen birçok ülke bulunmakta .

Aralık 2017 de yapılan analiz sonucu ; tablo 1.1’de gösterilmiştir.

Sıralama                   Ülke Kurulu güç(MW)
1 Çin 131.000
2 Amerika Birleşik Devletleri 51.000
3 Japonya 49.000
4 Almanya 45.550
Önerilen Yazı  Termik Santraller

TABLO 1.1

ÇİN

Çin yakın tarihte enerji politikası adına attığı dev adımlar gün geçtikçe artıyor. Çin in attığı bu dev adımlar yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen isimleri arasında oldu. Çin hidroelektrik, rüzgar ve güneş potansiyeli iyi kullanan ülkeler arasında bulunmaktadır. Çin yapmış olduğu enerji politikalarıyla hem temiz hava hem de enerji bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir. 

ABD

Amerika Birleşik Devletlerinde güneş enerji sektöründe gelişim devam etmekte. ABD DEVLETİ tarafından yenilenebilir enerjiye yöneliminde zorluklar çıkarmaktadır çünkü ABD devletinin gelir kaynağının büyük paydasını fosil türevli yakıtlar oluşturduğu için yenilenebilir enerji sektöründe politik zorluklar uygulasa da güneş enerji santrallerinin büyümesine engel olamamıştır.

JAPONYA

Japonya 2012 de yapmış olduğu güneş enerji santrallerindeki teşvikle ülkesine güneş enerjisinde büyük bir ivme kazandırdı. Japonya gelecekteki enerji politikası yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaktadır. Japonya’nın bu yıllarda güneş enerjisine yaptığı politik teşvikleri azaltmaya başlamıştır. 

ALMANYA

Almanya güneş enerji sektörünün önde gelen isimleri arasında bulunmaktadır bunun temel sebeplerinden biri güneş enerji sektöründeki malzeme ve teknolojideki gelişim düzeyleri ve güneş panellerinden verimi artırmak için yaptıkları AR-GE çalışmalarıyla adlarını dünyaya duyurmuştur. Almanya gelecekte en gelişmiş ve en verimli güneş panellerini üretmeyi hedeflemektedir.

Önerilen Yazı  Hidrojen Enerjisini Avantaj Dezavantaj ve Depolanması

 

Güneş potansiyeline genel bir perspektiften bakıldığında dünyada çok fazla ülkede güneş potansiyeli olduğu görülmüştür. Devletler bu potansiyelin bilincine varıp teşvik ve yatırımlarla güneş enerji alanını genişletmişlerdir. Devletler güneş enerji sektöründeki yükselişe ivme kazandırıp güneş enerji pazarını geliştirdikten sonra teşvikleri azaltıp güneş enerji sektörünü özel sektöre taşımaktadır. Güneş enerjisinin evlere ve işyerlerine uyarlanması adına yeni düzenlemeler getiren devletler güneş enerjisin rotasını çizmeyi hedeflemektedir. Güneş sektöründeki bu büyüme fosil türevli yakıtlardan enerji elde edilirken doğaya salınan gazların azaltılması böylelikle dünyamızı tehdit eden küresel ısınma, asit yağmurları ve karbon emisyonunun azaltacağı için tüm dünya için temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin önemini bir kez daha arttırmakta. Gelecekte temiz daha yaşanılır bir dünya istiyorsak güneş enerjisinin potansiyelini sağlıklı ve bilinçli kullanmak zorundayız.

[mks_toggle title=”Kaynakça” state=”close “]

  • Günder güneş kitaplığı /Fotovoltaik Enerji Sistemleri
  • http://www.solar-academy.com/menuis/Turkiye-de-Gunes-Enerjisi-Potansiyeli-ve-Kullanimi.021859.pdf
  • http://jes.ksu.edu.tr/download/article-file/180956
  • http://hdl.handle.net/11467/476

[/mks_toggle]

 

Yorum Yaz