Enerji Sistemleri Mühendisliği
Saros Rüzgar Enerjisi Santrali

Rüzgar Enerjisi Santrali Kurulumu

Rüzgar Enerjisi Santrali Kurmak İçin Yapılması Gereken Çalışmalar

 • Fizibilite çalışmaları
 • Rüzgar ölçümleri
 • Lidar rüzgar ölçümleri
 • Rüzgar çiftliği yerleşim optimizasyonları
 • Enerji üretim tahminleri- Bankable Reporting
 • CFD modeli
 • Türbin Araştırmaları
 • Rüzgar çiftliği performans ve kabul testleri
 • Çevresel ve ses etkileri araştırmaları
 • Uygulama Projeleri
 • İşletme ve bakım
 • Yatırım uygulamaları
 • Sistem fiyat tespiti ve ekonomik araştırmalar
 • Proje yöntemi
 • Anahtar teslim rüzgar çiftliği dizaynı ve inşaatı

Ön Fizibilite

Öncelikle projenin yaklaşık büyüklüğü ve Off-grid ya da On-grid olup tercihi tespit edilir.

Yatırım yapılacak bölge için yapılması gereken çalışmadır. Bölgeye ait rüzgar verileri alınarak, bölgenin yatırım için uygun olup olmadığı tespit edilir. Kanuni açıdan uygunluğu araştırılır. Çevre için engel teşkil edip etmediği belirlenir.

Rüzgar Ölçüm ve Modelleme

Rüzgar ölçüm istasyonunda kullanılan sensörlerin standartlara uygun olarak seçimi ve konusunda uzman mühendislerce  yerleştirilmesi ölçüm verilerinin alımı ve değerlendirilmesi, rüzgar gücü yoğunluğunun hesaplanması, ve farklı model ve marka türbinlerin bu güçte üretebileceği yıllık elektrik enerjisi (x kWh/yıl) hesaplamaları yapılmalıdır.

Önerilen Yazı  Nükleer Enerji

Enerji olarak potansiyel belirleme çalışmalarında; rüzgar hız ve yön bilgilerinin, rüzgar gözlem istasyonu çevresindeki engellerin, arazi yüzey pürüzlülüğünün ve arazinin topografik özelliklerinin birlikte değerlendirilmesinden yola çıkarak, bölgesel rüzgar atlas istatistikleri ve enerji potansiyelinin belirlenmesi çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar neticesinde tahmin edilen veya hesaplanan güç üretimi değerleri, rüzgar ölçüm analizleri, Rüzgar tarlası verimini hesaplama, Rüzgar türbinlerinin mikro yerleşimini tasarlama, güç üretim hesaplamalarını yapılmalıdır.

Uygun Arazi Tespiti

Rüzgar elektrik santralinin kurulacağı bölgede ölçüm yapılması, bölgede detaylı araştırmalar yapmak için arazi ön etüt çalışmalarının yapılması; rüzgar potansiyeli belirlendikten sonra bölgeye keşif gezilerinin yapılması gerekir.

Önerilen Yazı  Trona Madeni

Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Fizibilite (yapılabilirlik) raporu ile RES’ nin işletme ve milli ekonomi açısından neden olacağı giderler, kayıplar ve sağlayacağı faydalara ilişkin veriler toplanarak değerlendirilir.

Fizibilite raporunda; RES proje geliştirmek için gerekli olan idari prosedürlerden sonra proje ile ilgili genel bilgiler, saha tanıtımı, kurulacak tesis, ekonomik analiz ve termin programı yer alır.

Mikro-Siting

Mikro konuşlandırma yapılırken dikkat edilmesi gereken şey, sadece haritaya bakarak değil de; muhakkak proje sahasının görülüp ondan sonra yapılmasıdır. Rüzgar potansiyeli belirlendikten sonra program vasıtası ile türbin yerleşimi simulasyonu yapılır ve üreteceği yıllık elektrik enerjisi üretimi hesaplanır.

Rüzgar Ölçümü

Rüzgar ölçümü sistemleri ile rüzgar hızı,rüzgar yönü, sıcaklık,nem ve basınç gibi parametreler ölçülür. Her bir parametrenin ölçülmesi için rüzgar hızı için anemometre, rüzgar yönü için yön ölçer, sıcaklık için termometre, ve basınç ölçümü içinde barometre gibi sensörler kullanılır. Ölçülen değerlerde ölçüm kayıt cihazı ile kaydedilir.

Önerilen Yazı  Jeotermal Enerji

CFD Modeli

Otomotiv endüstrisinden, uzay ve havacılığa, elektronikten, çevre, enerji ve medikal uygulamalarına kadar geniş bir kullanım sahası olan CFD, özet olarak aşağıdaki kavram ve olaylarla ilgili bizlere detaylı bilgi sağlayabilir;

 • Kararlı rejim veya zamana bağlı akışkan davranışları
 • Basınç, hız ve sıcaklık dağılımları
 • Isı transferi
 • Tek ve çok fazlı akışlar
 • Sabit yoğunluklu ve sıkıştırılabilir akışkanlar
 • Turbomakinalar
 • Tanecik ve duman dağılımları

[mks_toggle title=”Kaynakça” state=”close “]

 • http://emlakansiklopedisi.com/wiki/res-ruzgar-enerji-santrali-nedir
 • http://ekolojist.net/ruzgar-enerjisi-santrali-nasil-kurulur/
 • https://www.enerjiatlasi.com/ruzgar/
 • https://www.enerjibes.com/ruzgar-enerjisinin-avantajlari-ve-dezavantajlari/
 • http://www.desica.com.tr/cfd_nedir.html

[/mks_toggle]

Nilgün SÖZEN

Yorum Yaz