Enerji Sistemleri Mühendisliği

Kömür Nedir ?

Kömür Nedir?

Kömür: Bitksel kökenli organik maddeleri ve inorgank bileşenlerden oluşan tortul bir kayaçtır.
Bataklıklarda bitki ve ağaç kalıntılarının üst üste yığışarak çökelmesi ve milyonlarca yıllık bir
süreç içerisinde kimyasal ve fiziksel etkilerle değişime uğraması sonucu oluşur.

Tüm dünyada da en çok kullanılan madenlerden bir tanesidir. Yeryüzünün en eski
madenlernden biris olan kömür güvenilir ve düşük malyetli bir fosil yakıt kaynağı olduğu için
çok fazla rağbet görmektedir.

Kömürün Kimyasal Özellkleri Nelerdir?

Koklaşma: Kömürleşme derecesi yüksek olanlar (taşkömürler) ısı programı altında önce
yumuşarlar. Daha sonra  gazlarını çıkartır ve yenden sertleşirler. Bu olaylar sonucu oluşan
oldukça gözenekli ve hafif maddeye “kok kömürü” adı verilir.

Önerilen Yazı  Şebekeden Bağımsız (OFF Grid) Solar Sistemler

Nem içeriği: Kömürlern nem içerğ farklılıkları kömürleşme mertebeler ilerledkçe hidrofili
karakterdeki fonksyonel grupların azalarak yok denecek oranlara düşmesiyle açıklanabilir.

Uçucu Madde İçeriği: Kömür oksjensiz ortamda ısıtıldığında kimyasal olarak değişikliğe uğrar ve karbondoksit ile su buharı gibi yanmayan gazları ve katran buharlarını da içeren uçucu madde çıkışı olur.Isıtmaya bağlı çıkan bu gaz ve sıvı maddelere, kömürün uçucu maddesi ve bunun toplam kömür ağırlığına olan oranına da, kömür uçucu madde oranı denilmektedir.

Önerilen Yazı  Nükleer Enerji

Kül İçeriği:Kömür yandığı zaman içerdği mineral maddeler temel bazı değişikliklere uğrarlar ve sonucunda da arta kalan norgank atık kül oluşur.Kül %’ si, kömürün kalitesin belirler. Kül oranı arttıkça kalte düşer. Kuru örneklerdeki kül yüzdelerine göre yapılan sınıflama şu şekilndedir.
• < % 5 çok düşük,
• % 5-10 düşük,
• % 10-20 orta,
• % 20-30 oldukça yüksek,
• % 30-50 yüksek

Kömürün Isıl Değeri:Bir yakıtın ısıl değeri, birim kütlesndeki yakıtın tamamen yanması sonucunda açığa çıkan ısı miktarıdır.

Önerilen Yazı  Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali - 2

Karbon ve Hidrojen İçeriği

Kükürt İçeriği:Kömürün kalitesini belirleyen bileşenlerdendir.Kömürün içerdği kükürt türler organk kükürt ve anorgank (sülft ve sülfat) kükürttür.

Azot içerği: Kömürdeki azot, genellikle proten kaynaklı olup, azot ihtivası zengin olan bitklerden
kaynaklanmaktadır. Azot içerği kömürün yaşıyla orantılı olarak değişmemektedir. Yanma
sonucunda oluşan azot oksitler kükürt oksitlerden sonra önemli bir hava kirletcidir.

Oksjen İçeriği: Kömürdeki, organk bileşenlerde, suda, kili ve karbonat minerallernde bulunur.
Organk O miktarı, kömürleşme derecesini belirleyicidir. Linyit ağırlık %’ s olarak ort. % 25,
taşkömürü % 10 ve antrasit 3 O bulundurur.

Kaynakça:

  • https://www.enerjiportali.com/category/komur-enerjisi/
  • http://ekolojist.net/425-2/
  • https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/58301481/Yerli_ve_Milli_Enerji_Politikalari_Ekseninde_Komur.pdf

E. Berk BÜLBÜL

Yorum Yaz