Enerji Sistemleri Mühendisliği

Güneş Enerji Santrallerinin Uygun Kurulum Alanları

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ NEDİR?

Güneş enerjisi temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi santralleri güneş ışığını direkt olarak elektrik enerjisine dönüştürmek için geniş alanlar kaplayan fotovoltaik hücrelerden oluşan paneller kullanılır. Güneş enerji sistemlerinin ana bileşeni olan solar panellerin neredeyse tamamı yarı iletken malzemeden, büyük çoğunlukla silisyumdan, üretilir. Güneş ışığında bulunan fotonlar yarı iletken malzemeye çarpınca elektronlar serbest kalır, bu da elektrik akımının üretilmesini sağlar.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ KURULUMU

Güneş enerji santralleri kurulumunda projelendirme sürecinde ilk aşama santral için uygun arazinin belirlenmesidir. Uygun kurulum alanı santralin verimliliğini arttıran önemli bir etkendir. GES yer tayini çalışmalarında çevresel, ekonomik ve sosyal olarak negatif etkilerin en aza indirilmesi için çalışmayı etkileyen her türlü kriterin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİNDE ARAZİ SEÇİMİ VE ARAZİ YAPISI

Arazinin düz ya da eğimli oluşu, baktığı yön, arazi etrafındaki doğal yer şekillerinin yapısı üretimin verimliliği, dolayısıyla yatırımın kendini geri ödeme süresi konusunda önem teşkil eder. Bundan dolayı, iyi bir arazi seçimi ve seçilmiş arazinin sürece hazırlanması verimli bir GES için ilk etapta dikkat edilmesi gereken hususlar arasındadır. Arazilerde eğim, cephe ve çevresel faktörlerden dolayı ortaya çıkan sorunlar iyi bir hafriyat süreci ile ortadan kaldırılabilir. Burada amaç, proje alanın olabildiğince optimal düzeyde hazırlanmasıdır. GES projeleri için uygun olmayan arazilerin seçilmesi hafriyat çalışmalarını artırır. Dolayısıyla proje maliyetini arttırırken, proje kurulumunun da daha geç tamamlanmasına neden olur.

Önerilen Yazı  Şebekeden Bağımsız (OFF Grid) Solar Sistemler

UYGUN KURULUM YERİ İÇİN BELİRLENEN KRİTERLER

Arazinin Güneş Potansiyeli

Güneş santrali için arazi seçiminde aranacak ilk koşullardan biri; güneş potansiyeli miktarı olarak biliniyor. Araziyi satın alacağınız ilde bulunan güneş radyasyonu ne kadar çoksa, kurulacak santralin verimliliği de o yönde artmaktadır.

Yerleşim Yerlerine Olan Uzaklık

Güneş enerji santrallerinin yerleşim yerlerine uzaklığı ne yakın ne de uzak olmalı. Yakın olması çevresel olarak negatif etkiler oluşturmaktadır. Uzak olması ise enerji iletim hatlarına olan mesafeyi arttırdığı için bu uzaklığın ideal bir uzaklık olması istenmektedir. Bu etkende santral kurulumu için önemlidir.

Jeoloji

Güneş enerji santrallerinin kurulacağı bölgedeki jeolojik toprak yapısı önemli bir unsurdur. Bunun sebebi jeolojik yapının proje maliyetini doğrudan etkilemesidir.

Eğim

Güneş enerji santrallerinin kurulacağı arazide eğimin çok olması, istenmeyen bir durumdur. Eğimin az olması ve güney istikametinde olması güneşlenme açısından arazinin önemini arttıran bir etmendir.

Önerilen Yazı  Rüzgar Enerjisi

Kayalık Alanlar

GES santral kurulumunda arazinin kayalık olması, kurulum masraflarını doğrudan arttırmaktadır. Çoğu zaman zeminin düzleştirilmesinde patlayıcı malzemeler kullanılmaktadır. Ayrıca kurulu santralin çevresindeki kayalık alanlar santralin bakım masraflarını da arttırmaktadır.

Şebekeye uzaklık

Kurulması muhtemel santralin elektrik şebekesine olan uzaklığı enerji iletim masraflarını etkileyecektir. Daha uzun iletim hatları daha çok maliyet olarak karşımıza çıkacaktır.

Arazinin Konumu

GES için arazi seçiminde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de arazinin konumu… Arazinin derelerin olduğu bölgelere yakın kurarsanız, kış aylarında suların taşmasıyla sel baskınına maruz kalabilirsiniz. Araziniz yamaçta ise heyelan olma riskini de göz önünde bulundurmalısınız. Bu gibi durumlar maddi kayıplarınız olmasına yol açabilir.

Arazinin Gölgelenme Durumu

Güneş santrali için arazi seçimi yaparken, satın alacağınız arazinin etrafını incelemenizde yarar var. Eğer araziye gölge yapacak herhangi bir durum söz konusu ise; güneş santralinizden alacağınız verim de düşer.

Arazinin Hak Sahipleri

Arazi hak sahipleri fazla ise ve bu hak sahiplerinin bir tanesi bile muvafakat yazısı vermek için sıkıntı çıkarırsa, araziyi satın alsanız bile güneş santrali kuramıyorsunuz.

Önerilen Yazı  Nükleer Enerji

Arazinin Kirlenme ve Tozlanma Durumu

Araziye yakın yerlerde beton santrali, taş ocağı ve kum ocağı gibi çok fazla toz oluşumuna neden olan tesis bulunuyorsa, bu tozlar rüzgar ile güneş panellerinize yapışır. Bu tozlar temizlenmediği zaman çok ciddi verim kaybına yol açar.

Arazinin Enerji Nakil Hattı İle Olan İlişkisi

Güneş santralini kurmanızın ardından, enerji iletim ya da nakil hatları ile dağıtım şirketinin gösterdiği noktaya bağlantı yapılması lazım. Bu nakil hatlarının gittiği yer çok önemli. Çünkü başkalarının arazisinin üzerinden elektrik telleri geçerse, tüm hak sahiplerinden izin yazısı almanız gerekiyor.

Arazinin Hava Şartları Uygunluğu

Hava şartları üretim tesisinizi doğrudan etkiler. Arazinin yer aldığı alan, 1 sene içinde kaç gün sisli, kar yağışlı ve yağmurlu bunları tespit etmelisiniz.

Arazinin Ulaşım Durumu

Eğer araziye ulaşım zorsa; ilk yatırım maliyetindeki işçilik ve taşımacılık masrafları da o kadar çok olur.

Arazinin Belediyenin İmar Planlarındaki Durumu

Araziyi satın almadan önce belediyeye giderek, ileriye dönük imar planlarına bakmanız oldukça önemli bir yer tutuyor.

[mks_toggle title=”Kaynakça” state=”close “]

  • https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/594219
  • https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/8629
  • https://www.bilgiinegi.com/gunes-enerjisi-santrali-ges-nedir.htm
  • https://www.enerjiportali.com/ges-gunes-enerjisi-santrali-nedir/
  • http://antekenerji.com.tr/ges-nedir/

[/mks_toggle]

Çiğdem ŞAHİN

Yorum Yaz