Enerji Sistemleri Mühendisliği

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali – 2

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali Tipleri Nelerdir?

  • İlave Yanmasız Kombine Çevrim
  • Tam Yanmalı Kombine Çevrim
  • Paralel-Güç Üniteli Kombine Çevrim

İlave Yanmasız Kombine Çevrim Santralleri;

İlave yanmasız, DKÇS’de yanma tamamen gaz türbininde olur ve türbinin egzoz gazı bir atık ısı kazanına gönderilir. Basit konveksiyon tip ısı eşanjörleri olan atık ısı kazanlarında ise; ilave bir yakıt yakılmadan sadece gaz türbini egzoz gazlarının yüksek ısısından yararlanılmak suretiyle buhar elde edilir. Genel olarak gaz türbinleri ile aynı sayıdaki atık ısı kazanları, buhar kapasitesine bağlı olarak bir veya daha çok buhar türbinine bağlanır.

Önerilen Yazı  LNG Nedir

Tam Yanmalı Kombine Çevrim Santralleri;

Tam yanmalı kombine çevrimlerde gaz türbini egzozu, cebri çekiş fanları tarafından atmosferden alınan hava ile karışarak devamında buhar kazanlarında ana yakıtın yakılmasında gereken yanma havasının oluşmasını sağlar. Bu işlem ile tam bir yanma sağlanır. Zira gerek atmosferden alınan havadaki, gerekse gaz türbin egzozundaki hemen hemen tüm oksijen ana yakıtın yakılmasında kullanılmaktadır. Yalnızca %3-5 mertebesinde bir oksijen miktarı baca gazı ile atılmaktadır. Böylece NOx konsantrasyonu da daha düşük bir seviyeye çekilmektedir.

Önerilen Yazı  Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali - 1

Paralel-Güç Üniteli Kombine Çevrim Santralleri;

Paralel güç üniteli kombine çevrim santrallerinde buhar türbinleri iki ayrı bağımsız güç kaynağından beslenmektedir. Genellikle ana kaynak konvansiyonel bir buhar kazanı, ikinci kaynak ise gaz türbinin bağlı bir atık ısı kazanı olmaktadır. Sonuç olarak paralel-güç üniteli kombine çevrim, tam yanmalı çevrim ile ilave yakıtlı çevrimin birleşimidir.

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrallerinde Verim;

Basit çevrim santrallerinde verim %35 -40 arasındayken, DKÇS’de %50-60 ‘lık bir verime sahiptir. Verim şu şekilde artırılabilir; hava-gaz karışımı türbinlerinden ve gaz türbinlerinin egzozundan atılan yaklaşık 550°C atık gaz buhar türbinlerine verilir ve ikinci kez elektrik üretilmesine olanak sağlanır.

Önerilen Yazı  Dünyanın En Yüksek Barajları
Tablo 1: Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri Verim Tablosu
Tablo 2: Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri Yakıt Türüne Göre

Neden Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali?

  • Verimi yüksek (%50-60)
  • Kurulum maliyeti daha azdır ve kolaydır. Örneğin; Ambarlı DKÇS 8 ay gibi kısa bir sürede kurulmuştur.
  • DKÇS’ni işletmek daha kolay olduğu için az iş gücüne ihtiyaç vardır.
  • CO salınımı çok az olduğu için çevre dostudur.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.