Enerji Sistemleri Mühendisliği
Doğalgaz Enerjisi Nedir?

Doğalgaz Enerjisi

DOĞALGAZIN TARİHİ GELİŞİMİ

Tarihte birçok medeniyetin simgesi olan ve hayatımızda birkaç defa duyduğumuz sönmeyen ateş olarak nitelendirilen doğalgaz ilk olarak milattan önce 6000 – 2000’ lerde İran da ortaya çıkmış. Doğalgazı ilk olarak yakıt anlamda Çin’de suyu ısıtma amacı ile kullanıldı.

Daha sonra doğalgaz Roma’daki uestra tapınağındaki aşk tanrıçası aydınlanmasını sağlayan alev olarak kullanıldı. Doğalgazın taşınmasını ilk defa bambu kamışlarla Çinliler yapmıştır.

Doğalgaz Daha sonra 17.yy da Avrupa ile tanıştı ilk başlarda aydınlanma amacı ile kullanılan doğalgaz zamanla ısınma, ocak ve endüstriyel sektörde kullanılmaya başlanıldı.

Tarihte ilk modern doğalgaz taşınması ABD tarafından demir borularla sağlanmıştır.

Türkiye de ise 1976 yılında çimento fabrikasında kullanılmaya başlandı. Şehir hattında sırasıyla Ankara ,İstanbul,İzmit,Eskişehir illerinde kullanılmaya başlandı.

Doğalgaz Enerjisi Nedir?
Doğalgaz Enerjisi Nedir?

DOGALGAZ NEDİR

Doğalgaz içeresinde %95 oranında metan gazı bulunan doğalgazın geriye kalan %5 lik kısmı ise etan, propan, bütan ve karbondioksit, helyum, azot, hidrojen sülfür bulunur. Doğalgaz petrol çıkartma sırasında kayaçların arasında sıkışmış gaz şeklide yeryüzüne çıkar. İlk petrol çıkarma çalışmalarında açığa çıkan doğal gaz yakılırdı doğalgazın önemi zamana anlaşıldıktan doğalgaz borularla şehirlere Evlere ve iş yerlerine endüstriyel sanayilere taşınarak kullanılmaya başlandı.

Önerilen Yazı  Enerji İletim Hattında Kullanılan Direkler

Doğalgaz renksiz ve kokusuzdur bundan dolayı kaçakları özel sensörler sayesinde fark edilebilir.

DOĞALGAZIN KULANIM ALANLARI

Doğalgaz verimi yüksek kullanım alanı geniş fosil türevli bir enerji kaynağıdır. Doğalgazın kesintisiz ve her zaman kullanıma açık bir enerji kaynağı olması doğalgazın değerini yükseltmektedir.

Doğalgazın  kuyudan çıkarılıp borular vasıtasıyla şehirlere iletilen doğalgaz ısıtma amacı ile konut, işyeri, vb noktalara verildikten sonra doğalgaz kombi adını alan alet vasıtasıyla yakılarak çıkan ısı ile kombide hazır olan suyu ısıtıyor. Kombi vasıtasıyla kaynayan su ise petekleri ısıtarak ortamın ısınmasını sağlamaktadır.

Önerilen Yazı  Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali - 1

Ayrıca doğalgazın ocağa ulaşmasını sağlayarak ocağın yanması sağlanabilir.

Doğalgaz enerji piyasasında büyük bir paya sahip olan elektrik enerjisini üretmek içinde kullanılmaktadır Türkiyede çok yüksek mg’ larada elektrik üreten doğalgaz kombine çevrim santralleri mevcuttur. Doğalgaz kombine çevrim santrallerinde yakıt olarak kullanılmaktadır. Gaz yakılarak suya potansiyel enerji yüklenmektedir potansiyel enerjili buhar ise gaz türbinine kinetik enerji yüklemektedir türbinler ise jeneratör yardımıyla kinetik enerjiyi elektrik enerjisine  çevirmektedir. Hatta bazı santraller ikincil ısıtma yaparak suyu tekrar türbine gönderir ve daha sonraki yoğunlaşan suyu evlere göndererek evin ısınmasını sağlamaktadır. Enka Gebze Kombine Doğalgaz Çevrim Santrali 1540 mw kurulu gücüyle buna örnektir. Bunların yanında doğalgaz taşıtlara yakıt bazı kimyasal tepkimelerde endüstri ve sanayide enerji amacı bunlar gibi çoğaltabileceğimiz birçok alada doğalgaz kullanılmaktadır.

Önerilen Yazı  Hidroelektrik Santrallerin Uygun Kurulum Alanları
Doğalgaz Enerjisi Nedir?
Doğalgaz Enerjisi Nedir?

DOĞALGAZIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

AVANTAJLAR;

  • Doğalgaz verimi % 90 üzerinde olan bir enerji kaynağıdır
  • Doğalgaz yandığında kül is gibi atıkları yoktur.
  • Doğalgaz genellikle gaz halinde transfer edilen bir gaz olduğu için maliyeti düşüktür.
  • Doğalgaz karbon emisyonu düşük bir gazdır.
  • Doğalgaz günün her saati kullanılabilir güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi çalışacağı zaman aralığı yoktur.

 

DEZAVANTAJI;

  • Doğalgaz kokusuz ve renksiz olduğu için sızıntısı fark edilmesi zordur bu nedenle özel sensörler kullanılır.
  • Doğalgaz taşınırken sıcaklık ve basınç dengelenmemişse patlama riski mevcuttur.
  • Fosil türevli bir yakıt olduğu için rezervi sınırlıdır.

 

 

 

KAYNAKÇA

1 Yorum