Enerji Sistemleri Mühendisliği
Biyogaz Enerjisi - Yenilenebilir Enerji

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle Enerjisi Nedir?

 

Biyokütle kısaca, elektrik veya başka güç formları oluşturmak için kullanılan yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan organik malzemelerden üretilen yakıttır. Bu enerji kaynağında kullanılan yakıtlar; bir zamanlar yaşamış olan şeylerden gelir. Örneğin, odun ürünleri, kurutulmuş bitki örtüsü, mahsul kalıntıları, su bitkileri ve hatta evsel atık olarak bildiğimiz çöpler bile biyokütle enerjisinde kullanılabilir.

Biyokütle, ‘Doğal Malzeme’ olarak da bilinir. Bitkiler, kendi besinlerini yapmak için Güneş Enerjisinin çoğunu Fotosentez işlemleri sırasında kullanırlar. Kullandıkları bu besinleri sıkışmış vaziyette, kimyasal enerji şeklinde kendi bedenlerinde depolarlar. Öldüklerinde, enerji yine kendi bedenlerinde/kalıntılarında tutulur. Bu sıkışmış enerji de genellikle yanarak açığa çıkar. Bu açığa çıkan enerjide biyokütle enerjisine dönüştürülebilir. (Tabi bu sadece kullanılan yakıtlardan biridir.)

Biyokütle Enerjisi Hakkında
Biyokütle Enerjisi Hakkında

Nasıl Elde Edilir?

 

Bu işlemler sırasında yanan biyokütle, Doğaya Kömür yakmaktan yaklaşık ¼ oranında daha fazla Karbon Emisyonu salmaktadır. Ancak “Yenilenebilir” bir enerji kaynağı olarak sınıflandırılmıştır. Çünkü:

 • Kullanılan Bitkiler yeniden oluşturulabilir. Atık bitkilerden toplanılmıştır sonuçta.
 • Orman Kalıntıları, Ağaç işleme atıkları, Tarımsal ürünler ve Atık malzemeler her zaman olacaktır. Bunların doğada kalmasından ve diğer yakıtlara yönelmektense verimli şekilde bunlardan enerji üretilmesi daha doğru olacaktır.
 • Kolayca temin edilebilen hayvan gübresi ve insan atık suları ile birlikte Çöp atıkları Gıda atıklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
Önerilen Yazı  Güneş Pili (Fotovoltaik Panel) Nasıl Çalışır?

 

Başlıca Biyokütle Kaynakları Şunlardır;

1) Bitkisel Biyokütle Kaynaklar;

 • Yağlı tohumlu bitkiler (kanola, ayçiçek, soya v.b.)
 • Şeker ve nişasta bitkileri (patates, buğday, mısır, şeker pancarı v.b.)
 • Elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.)
 • Protein bitkileri (bezelye, fasulye v.b.)
 • Bitkisel ve tarımsal artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.)

2) Orman ve Orman Ürünlerinden Elde Edilen Biyokütle Kaynakları

 • Odun ve orman atıkları(enerji ormanları ve enerji bitkileri, çeşitli ağaçlar)

3) Hayvansal Biyokütle Kaynakları

 • Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.

4) Organik çöpler, Şehir ve Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Biyokütle Kaynakları

 • Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, endüstriyel ve evsel atık sular, belediye ve büyük sanayi tesisleri atıkları

Ahşap ve çöp gibi katı biyokütle, ısı üretmek için doğrudan yakılabilir. Biyokütle ayrıca biyogaz denilen bir gaza veya etanol ve biyodizel gibi sıvı biyoyakıtlara dönüştürülebilir. Bu yakıtlar daha sonra enerji ihtiyacı için kullanılabilir.

Etanol, araçlarda kullanılmak üzere, yakıt etanolü üretmek için fermente edilen mısır ve şeker kamışı gibi ürünlerden yapılır. Biyodizel bitkisel yağlardan ve hayvansal yağlardan üretilir ve araçlarda ısıtma sıvısı olarak kullanılabilir.

 

Biyokütle Enerjisi Hakkında
Biyokütle Enerjisi Hakkında

Biyokütle Enerjiye Nasıl Dönüştürülür?

 

Önerilen Yazı  Toryum

Genel olarak Yanma İşlemi ile. Bu, organik maddeyi enerjiye dönüştürmenin yaygın olduğu bir yoldur. Odun, atık ve diğer bitki maddeleri gibi yanan maddeler, elektrik üretmek için kullanılan şaftları döndürmek için kullanılabilen, ısı şeklinde depolanmış kimyasal enerjiyi serbest bırakır. Biyokütlenin elektrik üretmek için nasıl kullanıldığına dair basit bir örnek görelim.

 1. Güneşten gelen enerji bitkilere aktarılır ve depolanır. Bitkiler kesildiğinde veya öldüğünde, tahta parçaları, saman ve diğer bitki maddeleri Bunker adı verilen makineye teslim edilir.
 2. Bunlar, ısı enerjisini (buharı) serbest bırakmak için bir kazanın içindeki suyu ısıtmak için yakılır.
 3. Borular yardımıyla oluşan buhar, türbinlere yönlendirilir.
 4. Buhar, türbinlerdeki ve kanat ve mıknatıslardan imal edilen jeneratörlerdeki kanatları döndürür.
 5. Türbinin dönemsi sonucu oluşan Elektrik Enerjisi kullanılmak için şebekeye gönderilir.
Biyokütle Enerjisi Hakkında
Biyokütle Enerjisi Hakkında

Biyogaz Üretiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • Fermantörde (Üretim Tankı-Sindireç) kesinlikle oksijen bulunmamalı,
 • Antibiyotik almış hayvansal atıklar üretim tankına alınmamalı,
 • Deterjanlı organik atıklar üretim tankına alınmamalıdır,
 • Ortamda yeni bakteri oluşturulması ve büyümesi için yeterli miktarda azot bulunmalı,
 • Üretim tankında asitlik 7,0 – 7,6 arasında olmalı,
 • Metan bakterileri için substratta (S) sirke asidi cinsinden organik asit konsantrasyonu 500 – 1500 mg/litre civarında olmalı,
 • Fermantör sıcaklığı 35 ºC veya 56 ºC de sabit tutulmalı,
 • Üretim tankına ışık girmemeli ve ortam karanlık olmalı,
 • Üretim tankında minimum %50, optimum %90 oranında su olmalı,
 • Ortamda metan bakterilerinin beslenmesine yetecek kadar organik madde parçalanmış-öğütülmüş olarak bulunmalıdır.
Önerilen Yazı  Enerji Sistemleri Mühendisinin Bilmesi Gereken Programlar
Biyokütle Enerjisi Hakkında
Biyokütle Enerjisi Hakkında

Biyokütle Enerjisinin Kullanım Alanları;

 • Isıtmada kullanılır,
 • Enerji Amaçlı kullanılır,
 • Motorlarda kullanılır,
 • Yan Ürünlerin oluşmasında (Gübre vb. oluşumlar…)

 

Biyokütle ve Çevre;

Biyoyakıtlar fosil yakıtlara kıyasla çevreye daha fazla yarar sunmaktadır. En önemli faydalarından biri çevreye salınan CO2 miktarını (Sera Gazı) azaltmıştır. Bundan ötürü bazı kötü yanları bir tarafa bırakılıp, Karbon Salınımını azaltmak adına bu Enerji türüne ağırlık vermek iyi bir seçim olacaktır.

Ayriyetten bu Enerjinin üretimi için evsel atıklarda kullanılabilir. Bu da çevreye atılan çöpler ya da evsel atıkların bu tesislere teslim edilmesi sayesinde hem çevre kirliliğinden hem de az da olsa Enerji üretimi konusunda fayda sağlayacaktır.

Çadırtepe Biyokütle Sanrali

Biyokütle Enerjisinin Avantajları;

 • Kullanılan organik maddeler bitmez,
 • Karbon Salınımını Azaltır,
 • Yaygın olarak kullanılır,
 • Fosil yakıtlara kıyasla daha ucuzdur,
 • Çevredeki atık madde miktarını azaltır,
 • Farklı ürünle oluşturmak içinde kullanılır,
 • Yerli üretimi arttırır,
 • Asit Yağmurlarına yol açmaz
 • Taşınması güvenli bir şekilde yapılabilir.
 • Kırsal kesimin sosyo-ekonomik yapısının iyileşmesini sağlar,

 

Biyokütle Enerjisinin Dezavantajları;

 • Tamamen temiz değildir,
 • Ormansızlaşma riski bulunmaktadır,
 • Çok fazla su gerektirir,
 • Fosil yakıtlara göre Verimsizdir,

 

Kaynakça: EmreAltilar.com

4 Yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.